Typy a specifikace rozhraní

Typy a specifikace použitých rozhraní v telekomunikační síti poskytovatele.

Tímto oznamuje dle §73 odst. 7 a 8 zákona č. 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, technické specifikace rozhraní svých sítí elektronických komunikací pro připojení přístrojů.

Informace o typech rozhraní jsou online dostupné na internetových stránkách společnosti Gemnet.cz

Rozhraní datových služeb

Rozhraní             Konektor          Mzn. doporučení St. konektoru

10 Base-T RJ45F IEE802.3-2002 ISO/IEC

8877:1992

100 Base-T RJ45F IEE802.3-2002 ISO/IEC

8877:1992

Wireless              n/a                   IEEE802.11a/b/g/n/ac       n/a